QBIM AB var ett av nio utvalda företag som alla är redo att ta in kapital. De nio bolagen kan sammanfattas i områden som rör hälsa, hållbarhet och upplevelser och att de bygger på digitala lösningar. Det som de alla har gemensamt är att de har god potential, att de har kvalitetssäkrats och pitchtränats för att säkerställa riktigt hög kvalitet när ni träffar dem på A-match den 19 november.

QBIM deltog för att öka sitt fokus på pilot och innovations projekt inom området avancerad analys och AI. Vi tror att företag behöver skapa flera pilot projekt för att skapa nya värden och se nya möjligheter.

Vi ser oss som ett bolag som kan testa olika typer av lösningar inom prediktiva modeller och AI då vi jobbar med både Universitet och RISE och har tillgång till teknik och kompetens.

 

Scroll to Top