Tjänster inom Business Intelligence (BI)

QBIM Supply Analytics
SaaS Platform som skapar möjlighet att optimera verksamheten utifrån KPI-värden med exempelvis  leveransprecision, reklamation, PPM, inköpt värde, pristrend eller betalningsvillkor

Läs mer…

QBIM Machine Health
Ett prediktivt beslutsstöd som med hjälp av AI identifierar maskiner som riskerar att råka ut för oförutsedda stopp.

Läs mer…                                                                

QBIM Ski Analytics
SaaS Plattform där vi där vi transformerar, automatiserar och visualiserar data för skidanläggningar med exempelvis biljettbokning, skidhyra, skidskola och väderinformation.

Läs mer…

Vi länkar i vår tjänst supplychain 4.0 data från olika noder i distributionskedjan och göra det möjligt att säka efter tillgängligt lager.

Läs mer…

QBIM Metal Price Effect
QBIM kan hjälpa dig att spåra dina varor i leveranskedjan och ställa in värde baserat på legeringen och vi kontrollerar inkommande, lager och sålt till kund artiklar.

Läs mer…

QBIM Trafikportal
Genom att samla in data om fordonens position, linjer och hållplatser levereras en realtidskarta för varje regions kollektivtrafik.

Läs mer…

QBIM Order delay Prediction
I tjänsteportalen orderdelayprediction.se tittar vi på mönster historiska mönster hos leverantörer för att kunna förutsäga förseningar i leveranskedjan.

Läs mer…

QBIM Retail Analytics
SaaS samlar in data från kassor och affärssystem och tillsammans med sensorer som kontrollerar flöden i butiken samt skapa konverterings grader på försäljning. 

Läs mer…

InnovationProjects
Vi jobbar i flera innovations projekt ”Pro Bono” för att utmana oss samt skapa nya värden och några projekt jobbar vi tillsammans med RISE samt KAU.

Läs mer…

Icon4
Avancerad analys & Visualisering
 Titta in i framtiden. Genom din historiska data och vår spets inom BI kan vi hjälpa dig hitta samband och mönster som visar hur framtiden kommer att bli. Så kallad prediktiv analys
Icon2
Data Warehouse – ERP
Konsultresurs. Vissa av våra kunder vill ha en resurs som enkelt kan kopplas på vid  behov. För att exempelvis bygga smarta datalager eller göra kopplingar mellan system och specifika systemmoduler inom BI.
Icon1
Implementering & Support
 Verklighet och IT måste samverka. Det är nyckeln i ett framgångsrikt BI-arbete. Support, drift, kravanalys och projektledninh är exempel på värdefulla tjänster som inte har med IT att göra.
Scroll to Top