Tjänster inom Business Intelligence (BI)

Fatta rätt beslut

Att ta rätt beslut för framtiden inte alltid lätt eller självklart. Dessutom påverkar det ofta verksamheten på alla nivåer och områden. Hur görs bra beslut? Det handlar alltid om ha rätt underlag. Business Intelligence (BI). Genom dataanalys. Att förstå läget för att kunna göra ett bra beslut.

Vår uppgift som företag och leverantör är att ta fram dessa underlag. Det är vårt expertområde. Och det gör vi genom att hjälpa våra kunder ta fram relevant data i flera olika källor, exempelvis affärssystem, källdata, webbsidor, Internet of Things och API-kopplingar till Bolagsverket och SMHI. Sedan behandlar och kombinerar vi datan i steg, för att göra den förståelig.

Vi gör det helt enkelt lättare för dig att förstå verkligheten. Och fatta rätt beslut.

http://Array

Konsulttjänster

Avancerad analys & Visualisering

Titta in i framtiden. Genom din historiska data och vår spets inom BI kan vi hjälpa dig hitta samband och mönster som visar hur framtiden kommer bli. Så kallad prediktiv analys. Vi hjälper dig på konsultbasis ta fram analyser för att optimera bl.a. kundprocess, pris, materialåtgång, beläggning och underhåll.

Data kan vi hämta från flera källor, exempelvis från affärssystem, tidningar, produktrecensioner, webb, publika databaser (e.g. bolagsverket) eller social media. Flera källor ger en mer tillförlitlig bild av verkligheten. Och genom att visualisera datan kan alla roller i företaget få en gemensam syn.

 

Data Warehouse – ERP

Vissa av våra kunder vill ha en konsultresurs som enkelt kan kopplas på vid behov, för att bygga exempelvis smarta datalager och kopplingar mellan system. Vi bygger specifika systemmoduler inom BI, för att utveckla processer inom exempelvis försäljning, inköp, ekonomi och produktion.

Ett datalager är ett smart mellanlager – en koppling mellan system för källdata och Business Intelligence-applikation – som underlättar arbetet att skapa rapporter och göra löpande analyser.

 

Implementering & Support

Verklighet och IT måste samverka. Det är en nyckel i ett framgångsrikt BI-arbete. Data är ju egentligen bara en bild av verkliga processer, eller hur? Support, drift, kravanalys och projektledning är exempel på tjänster vi erbjuder här. Vi följer med dig som kund. Och säkerställer framgångsfaktorer som inte har med IT att göra. För att få ditt företags verklighet och IT att samverka.

SaaS – QbimAnalytics

Optimera verksamheten utifrån dina KPI-värden.

QBIMAnalytics.se är en plattform där vi transformerar, automatiserar och visualiserar data för våra kunder med leverantörsuppföljning. Det skapar möjlighet att optimera verksamheten utifrån KPI-värden. Exempelvis utifrån leverans, reklamation, PPM, inköpt värde, pristrend eller betalningsvillkor.

Software as a Service – BI på kran. Genom en fast månadskostnad per användare får du tillgång till färdigpaketerande, pedagogiska och konstant uppdaterade rapporter. Skarpa underlag – baserat på flera datakällor – för att kunna analysera din verksamhet och ta rätt beslut.


SaaS – SkiAnalytics

Hur skapas de bästa åken i skidbacken tror du? Genom dataanalys i SkiAnalytics.se. Så klart .

SkiAnalytics.se är en plattform där vi där vi transformerar, automatiserar och visualiserar data för skidanläggningar med exempelvis biljettbokning, skidhyra, skidskola och väderinformation.

SaaS – SupplyChain4

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.

Med SupplyChain4.se hittar du de svagaste och starkaste länkarna i din distribution. Genom att länka samman data från olika noder i distributionskedjan så är det möjligt att presentera exempelvis lagersaldon, ledtider, underhållsplaner, behov och inkommande ordrar genom hela distributionskedjan. 

Det gör bl.a. att slutkunder, kunder och leverantörer kan göra en “availability check” för att verifiera om lager finns – eller kommer finnas på efterfrågat datum. 


SaaS – Trafikportal.se

Trafikportal.se är vårat senaste tillskott i SaaS tjänsteportföljen och riktar sig både till de regionala trafikbolagen och allmänheten. Genom att samla in öppen data om fordonens position, linjer och hållplatser levereras en realtidskarta för varje regions kollektivtrafik, både för bussar och tåg. I tillägg till öppen data finns det möjlighet att koppla till besöksräknare som hjälper till att kontrollera antalet personer som finns ombord på fordonet.

I rapportverktyget kan man titta på historiska mönster i kollektivtrafiken för att upptäcka flaskhalsar och andra störningar. Vi gör även prognoser av den öppna data tillsammans med väder och trafikläget på vägarna, för att i förtid upptäcka eventuella driftstörningar.

Scroll to Top