Vi utvecklar prediktiva modeller baserat på sensordata från tillverkningsmaskiner, vilket gör att man kan genomföra underhåll först när behovet uppstår.
Det gör att man slipper mycket planerat underhåll och får en ökad produktionssäkerhet.

Verktyg: Alteryx designer, Alteryx Server, Azure Data Factory, Azure SQL Server, Azure IOT Hub, Power BI

Resultat: Detta är ett pågående projekt där vi hämtat historisk sensordata från som visualiserats i Power BI för analys.

 

 

Scroll to Top