Trafikportal.se

SaaS tjänst för kollektivtrafik

Trafikportal.se är vårat senaste tillskott i SaaS tjänsteportföljen och riktar sig både till de regionala trafikbolagen och allmänheten. Genom att samla in öppen data om fordonens position, linjer och hållplatser levereras en realtidskarta för varje regions kollektivtrafik, både för bussar och tåg. I tillägg till öppen data finns det möjlighet att koppla till besöksräknare som hjälper till att kontrollera antalet personer som finns ombord på fordonet.

I rapportverktyget kan man titta på historiska mönster i kollektivtrafiken för att upptäcka flaskhalsar och andra störningar. Vi gör även prognoser av den öppna data tillsammans med väder och trafikläget på vägarna, för att i förtid upptäcka eventuella driftstörningar.

QBIM Trafikportal
Scroll to Top