OrderDelayPrediction

Förutse leveransproblem & orderfördröjning​

I tjänsteportalen orderdelayprediction.se tittar vi på mönster historiska mönster hos leverantörer för att kunna förutsäga förseningar i leveranskedjan, vilket kan innebära att kritiska komponenter inte kan levereras till en produktion i tid.

Baserat på den historiska utvecklingen finner vi korrelationer som påverkar leverantörens prestanda. Om till exempel kunderna behov ökar mycket snabbt, hur stor inverkan har det haft historiskt. Baserat på alla korrelationer och påverkan på var och en av dem, beräknas en förutsägelse för att bestämma hur sent eller tidigt en artikel kommer att skickas från leverantören. Med både en översikt över prestanda men också en lista över de beställningar du behöver vidta åtgärder på.

De grundläggande stegen är att veta hur din leverantör har presterat historiskt. Men hur värdefullt skulle det vara att veta hur en leverantör kan påverka din planerade produktion inom en snar framtid. Vad skulle du kunna spara om du kan vidta korrigerande åtgärder innan det är för sent?

Tillsammans med QBIM och vår tjänst ”Order delay Prediciton” kommer du att börja arbeta proaktivt med datadriven analys.

OrderDelayPrediction
Scroll to Top