Nyheter

Case / Projekt

Den unika värdekedjan – SCARCE II

QBIM är en partner och deltagare till ett spännande projekt för Produktion 2030 som drivs av RISE. Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy, fokuserar på

Läs mer »
Scroll to Top