Värde före teknik. Alltid.

Så här blir dina data kraftfulla insikter

Utgångspunkten är att du genom dataanalys ska optimera dina affärer. I ett samarbete med oss på QBIM kan ditt företag ordna och visualisera dataflöden – för att förbättra kampanjer, höja kundnöjdheten, öka avkastningen och reagera snabbare på era kunders beteenden.

I grunden består dataanalys av två delar. Den första är att samla in datan och se till att alla data ”pratar med varandra”. Den andra delen är att presentera datan på ett visuellt bra sätt så att du kan göra rätt analys. För att säkerställa ett bra resultat går vi igenom fem steg, som du ser nedan. Dessutom ger vi utbildning under processen, så att ni kan skapa egna visualiseringar för framtida analyser och beslutsunderlag.

Samarbetet med QBIM ska helt enkelt generera mer intäkter och värde till dig och ditt företag.

Vårt arbetsflöde

1

Kravanalys

Vi kartlägger dina specifika utmaningar, behov och tekniska resurser.

2

Datatvätt

Här omvandlar vi data så att alla källor pratar med varandra.

3

Beräkning

4

Implementering

Anpassning till ditt arbetsflöde. Automatisering. Och utbildning.

5

Verksamhetsutveckling

Data paketeras automatiskt till rapporter. Effektiv analys.

1. Kravanalys

Vi kartlägger dina specifika utmaningar, frågeställningar, behov och tekniska resurser. Utifrån det kan vi ta fram förslag på vad som går att göra. Syftet är att lyfta det som skapar mest värde – på kort och lång sikt – för att få en prioriterad kravspecifikation.

Du får en BI-rapport från ett verkligt exempel i din verksamhet, för att se kraften och möjligheterna i Business Intelligence.

QBIM steg 1 kartläggning

2. Datatvätt

Här omvandlar vi data så att alla källor pratar med varandra. Det handlar om att koppla ihop relevanta datakällor. Exempelvis affärssystem, separata filer, webb-sidor, publika register (såsom Bolagsverket) eller fysiska mätpunkter (IoT).

Vi skräddarsyr din input. Det ger uppdaterade rapporter baserad på tillförlitlig data. Det är oftast i detta steget som våra kunder tappar hakan.

3. Beräkning

Nu bygger vi en modell där vi bestämmer vilka värden som analysen ska baseras på. Vi skräddarsyr output mot just din verksamhet – genom att definiera nyckeltal / KPI värden (key performance indicators). Du får dina egna unika standardrapporter.

Eftersom all data är sammankopplad – både historisk data och den senast tillgängliga – så är det smidigt att ta fram nya beräkningar och fokusvärden som du vill få fram.

QBIM steg 3 Beräkning
QBIM-steg-4-Implementering

4. Implementering

Visualisering av er data. Nu implementerar vi lösningen i ditt arbetsflöde, antingen i era befintliga BI-verktyg eller i QBIMs molnbaserade tjänster. Tillsammans skapar vi mallar som gör det enkelt att ta fram bra beslutsunderlag. Slutligen automatiserar vi flödet. Kostnadseffektivt.

Vi ger alltid en demo, utbildning eller en digital guide – i samband med att du får tillgång till rapporterna – så att du får den kunskap som behövs.

5. Verksamhetsutveckling

Data paketeras automatiskt till rapporter, för effektiv analys av olika aspekter av verksamheten. Du har det som behövs för att optimera verksamheten genom dataanalys. För ständig förbättring.

Vi finns till hands för att bidra med vår långa erfarenhet inom BI – för att lägga till ny statistik, ny information, nya källor, nya beräkningar eller nya nyckeltal/värden. Helt skalbart för framtida behov.

QBIM steg 5 verksamhetsutveckling

Rätt data från rätt källor

Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat. Vi har idag tillgång till data från en mängd olika källor. Interna och externa. Fysiska och helt digitala. Det gör det möjligt att få ut info och fakta för analyser inom många olika områden. Här är några exempel på vad det kan leda till.

Scroll to Top