MetalPriceEffect - Analys

Köper och säljer din leveranskedja flera artiklar som har en hög andel legering i dem? Detta stöds vanligtvis inte av ditt ERP-system för att hålla reda på och det gör det svårt att följa eftersom priset förändras dagligen på dessa artiklar. Är du intresserad av en enkel analys som hjälper dig att förstå hur metallprisutvecklingen påverkar COGS och lagervärde genom enkel visualisering?

Analys
QBIM kan hjälpa dig att spåra dina varor i leveranskedjan och ställa in värde baserat på legeringen. Detta är volym viktat för att hålla reda på hur mycket kvantitet som har köpt till ett specifikt pris för att hålla reda på inkommande, lager och sålt till kund. Denna analys ger dig en snabb översikt om du säljer materialet till ett bättre pris än det aktuella värdet på det. Vi kan skapa ett delta på varje såld order

Priseffekt
Få kontroll över din priseffekt och mät både pris från din leverantör och pris till dina kunder. Aggregerad på volymviktad eller detaljerad nivå för varje beställning.

MetalPriceEffect
Scroll to Top