Leverantörs portal med interface till M3, Monitor och Jeeves för att skapa generella nyckelvärden för publicering till leverantör.

 

Resultat:
Kunder och deras leverantörer kan analysera generella nyckelvärden för leverantörs uppföljning (Leverans precision, ledtid, Reklamationer och Värde).

Möjlighet att skapa målvärden samt analysera i Power BI embedded inom flera processer.
Verktyg:
Alteryx designer (ETL), SQL server, Azure, PowerBI embedded & Chart JS.
Scroll to Top