Case / Projekt

Supply Chain 4.0

QBIM har tillsammans med PipeChain skapat en lösning för SupplyChain 4.0 för gemensam kund där vi gör en tillgänglighetskontroll uppströms av framtida behov från slutkund till distributörer och DC och fabriks lagerpunkter. Vi samlar data …

Supply Chain 4.0 Läs mer »

Azure data warehouse

Utvecklar tillsammans med Microsoft för gemensam kund inom transport ett data warehouse på Azure med komponenterna Datafactory, Datalakes, Datalake analytics, Azure SSIS, Azure data warehouse och Power BI. Verktyg: Azure, Azure data warehouse, Datafactory, Datalakes, …

Azure data warehouse Läs mer »

Scroll to Top