Utvecklar tillsammans med Microsoft för gemensam kund inom transport ett data warehouse på Azure med komponenterna Datafactory, Datalakes, Datalake analytics, Azure SSIS, Azure data warehouse och Power BI.

Verktyg: Azure, Azure data warehouse, Datafactory, Datalakes, Datalake analytics, IoT Hub, Stream analytics & Power BI.

Resultat: Flytta och skapa data warehouse på Azure för att göra det möjligt att använda den senaste tekniken och kunna publicera information till nya intressenter.

Scroll to Top