Microsoft Azure är samling av olika molntjänster skapat av Microsoft. En av dessa molntjänster är Azure Active Directory (Azure AD). Azure AD används till att hantera användare och grupper m.m. I samband med Power BI så länkas Power BI workspaces ihop med grupperna i Azure AD. Sedan kan användarna läggas till i de grupper som de ska ha behörighet att se rapporter ifrån. Genom att koppla Azure AD til

l en web app så vet web appen vilka rapporter som varje användare ska ha rätt att se genom att se vilka Azure AD gruppen användaren tillhör.

Genom att koppla sin web app till Azure AD så låter man Azure sköta allt som har med autentisering och behörigheter av grupper att göra, istället för att själv skapa upp stöd för allt sådant med databaser eller liknande. Detta har flera fördelar: 

  • Säkerhet – Då Azure har hand om autentiseringen behöver man själv inte oroa sig över säkerhet, som man skulle ha behövt om man designade hanteringen av användare själv.
  • Mobilitet – Det går ju att använda samma användare och grupper till flera olika projekt.
  • Mindre arbete – Visst så tar själva kopplingen mot Azure i sig en del tid att göra, men det är ändå betydligt mindre än vad som krävs för att göra allt själv.
  • Lättare för användaren – Användaren slipper hålla koll på ännu ett konto som endast kommer användas mot web appen.

Scroll to Top