Niklas Forsberg, Chief Analytics Officer (CAO)  på QBIM går igenom under två tillfällen vilka steg man behöver gå igenom vid införandet av prediktiva modeller.

Första tillfället är Tisdag den 14/1 kl 08:30 – 10:00

Andra tillfället är Onsdag den 15/1 kl 08:30 -10:00

 

Anmälan görs direkt till niklas.forsberg@qbim.se

 

 1. Upprätta datamodell – Vilken data behövs? Läsa in och kombinera datakällor.
 2. Skapa analysmodell – vilka variabler är intressanta att ha med i analysen?
  1. Transformation
  2. Exploratory Data Analysis (EDA) – undersöka datakvalité, korrelationer, spridning etc.
  3. Feature engineering
 3. Applicera maskininlärning
  1. Träna och evaluera en maskininlärande modell
  2. Prediktera utfallet på ny data
 4. Presentera resultatet interaktivt i Power BI
Scroll to Top