Microsoft Tech Summit

Qbim var på plats tillsammans med EX jobbar på Microsoft Tech event i Stockholm