Data Innovation Summit

QBIM kommer vara supporting partner på Data Innovation Summit i Stockholm.