Azure data warehouse

Utvecklar tillsammans med Microsoft för gemensam kund inom transport ett data warehouse på Azure med komponenterna Datafactory, Datalakes, Datalake analytics, Azure SSIS, Azure data warehouse och Power BI. Verktyg: Azure, Azure data warehouse, Datafactory, Datalakes, …

Azure data warehouse Läs mer »