Globalt bolag med rikstäckande butiksförsäljning av telefoner och datorer

Utveckling mobila rapporter med nyckelvärden för butikschefer   Resultat: Ökad effektivitet av uppföljning kring mål och budget. Verktyg: MySQL & Roambi