Globalt tillverkande företag inom gruvindustrin

Utvecklat Datalager, Qlikview & Power BI inom ekonomi, inköp, lager, produktion & reliability.   Resultat: Ökad effektivitet av framtagande av rapporter och analyser Verktyg: SQL Server, Analysis Server, Azure Tabular, Business Performance Warehouse & Qlikview