QBIM har tillsammans med PipeChain skapat en lösning för SupplyChain 4.0 för gemensam kund där vi gör en tillgänglighetskontroll uppströms av framtida behov från slutkund till distributörer och DC och fabriks lagerpunkter.

Vi samlar data från både slutkund, distributör och fabrik för att kunna skapa projicerad stock framåt.