Nyheter

Tjänst

Leverantörs portal – QbimAnaltytics

Leverantörs portal med interface till M3, Monitor och Jeeves för att skapa generella nyckelvärden för publicering till leverantör.   Resultat: Kunder och deras leverantörer kan analysera generella nyckelvärden för leverantörs uppföljning (Leverans precision, ledtid, Reklamationer

Läs mer »

Globalt tillverkande företag inom gruvindustrin

Utvecklat Datalager, Qlikview & Power BI inom ekonomi, inköp, lager, produktion & reliability.   Resultat: Ökad effektivitet av framtagande av rapporter och analyser Verktyg: SQL Server, Analysis Server, Azure Tabular, Business Performance Warehouse & Qlikview

Läs mer »