Utveckling mobila rapporter med nyckelvärden för butikschefer

 

Resultat:
Ökad effektivitet av uppföljning kring mål och budget.

Verktyg:
MySQL & Roambi