Hur kan man ta reda på vilka ens mest lönsamma kunder är?

Låt oss presentera Customer Lifetime Value (CLV) analys.

En modell som beräknar fram det totala värdet som varje kund bidrar med till er verksamhet över tid.

Använd den nyvunna kunskapen till att göra underbyggda val på vilka kunder ni ska satsa lite extra på!

Som bonus fångar även modellen upp kunder som börjat avvika från sitt eget historiska köpmönster och därmed riskerar att lämna affärsförhållandet. Dessa kunder kanske ska få lite extra uppvaktning i närtid!

Vi diskuterar gärna vidare med er hur ni på bästa möjliga sätt kan utnyttja er data för att nå nya insikter om er verksamhet.