Genom Churn Analysis såklart!

Med utgångpunkt i hur era kunders köpbeteende utvecklats den senaste tiden tar vi fram ett enkelt beslutsstöd som ringar in de kunder som riskerar att lämna ert affärsförhållande.

Kunskap som ni sen kan använda till att göra underbyggda val på vilka kunder som behöver få lite extra kärlek!