Case / Projekt

Azure data warehouse

Utvecklar tillsammans med Microsoft för gemensam kund inom transport ett data warehouse på Azure med komponenterna Datafactory, Datalakes, Datalake analytics, Azure SSIS, Azure data warehouse och Power BI. Verktyg: Azure, Azure data warehouse, Datafactory, Datalakes, …

Azure data warehouse Läs mer »

Globalt tillverkande företag inom gruvindustrin

Utvecklat Datalager, Qlikview & Power BI inom ekonomi, inköp, lager, produktion & reliability.   Resultat: Ökad effektivitet av framtagande av rapporter och analyser Verktyg: SQL Server, Analysis Server, Azure Tabular, Business Performance Warehouse & Qlikview

Scroll to Top