Logotyp för QBIM

Tidigare projekt

 • Case 12 -Utvecklingsprojekt inom prediktivt underhåll

  Vi utvecklar prediktiva modeller baserat på sensordata från tillverkningsmaskiner, vilket gör att man kan genomföra underhåll först när behovet uppstår.
  Det gör att man slipper mycket planerat underhåll och får en ökad produktionssäkerhet.

  • Verktyg:
   Verktyg: Alteryx, Alteryx Server, Azure Data Factory, Azure SQL Server, Azure IOT Hub, Power BI
  • Resultat:
   Detta är ett pågående projekt där vi hämtat historisk sensordata från som visualiserats i Power BI för analys.
 • Case 11 – Azure data warehouse

  Utvecklar tillsammans med Microsoft för gemensam kund inom transport ett data warehouse på Azure med komponenterna Datafactory, Datalakes, Datalake analytics, Azure SSIS, Azure data warehouse och Power BI.

  • Resultat:
   Flytta och skapa data warehouse på Azure för att göra det möjligt att använda den senaste tekniken och kunna publicera information till nya intressenter.
  • Verktyg:
   Azure, Azure data warehouse, Datafactory, Datalakes, Datalake analytics, IoT Hub, Stream analytics & Power BI.
 • Case 10 – skianalytics portal

  Tillsammans med skidata skapat en rapporterings portal med möjligheter att analysera skidata information tillsammans med boknings information, väder, skidhyra etc.

  • Resultat:
   Sammanställning av olika källor i enkla rapporter i rapporterings portal med Power BI embedded. Möjlighet att distribuera information till flera intressenter och skapa nya värden
  • Verktyg:
   Azure database, Alteryx designer, Azure server, Power BI embedded.
 • Case 09 – Prisanalys för nordisk butikskedja inom bygg

  Skapande av datalager av flera datakällor som inköp, försäljning, rabatter, avtal och konkurrenter.

  • Resultat:
   Möjlighet att analysera, sammanställa och skapa bästa förutsättningar för att skapa en bra prismodell.
  • Verktyg:
   Alteryx designer, Alteryx server samt Power BI embedded
 • Case 08 – Leverantörs portal – QBIMTOOL

  Leverantörs portal med interface till M3, Monitor och Jeeves för att skapa generella nyckelvärden för publicering till leverantör.

  • Resultat:
   Kunder och deras leverantörer kan analysera generella nyckelvärden för leverantörs uppföljning (Leverans precision, ledtid, Reklamationer och Värde).
   Möjlighet att skapa målvärden samt analysera i Power BI embedded inom flera processer.
  • Verktyg:
   Alteryx designer (ETL), SQL server, Azure, PowerBI embedded & Chart JS.
 • Case 07 – Företag inom förädling av lax

  Utvecklat datalager inom försäljning

  • Resultat:
   Enkel uppföljning för säljare och ledning
  • Verktyg:
   SQL Server, Analysis Server samt Power BI
 • Case 06 – Globalt tillverkande företag inom gruvindustrin

  Utvecklat datalager inom ekonomi, leverans, lager och produktion

  • Resultat:
   Ökad effektivitet av framtagande av rapporter och analyser
  • Verktyg:
   SQL Server, Analysis Server & Qlik
 • Case 05 – Värmländskt tillverkande företag inom bromsbelägg

  Utvecklat QlikView-applikationer inom ekonomi, försäljning, inköp och lager

  • Resultat:
   Ökad effektivitet av framtagande av rapporter och analyser
  • Verktyg:
   Qlik
 • Case 04 – Globalt bolag med rikstäckande butiksförsäljning av telefoner och datorer

  Utveckling mobila rapporter med nyckelvärden för butikschefer

  • Resultat:
   Ökad effektivitet av uppföljning kring mål och budget.
  • Verktyg:
   MySQL & Roambi
 • Case 03 – Nordisk ostkoncern

  Utvecklare av beslutstödslösning för ekonomi, produktion, leverans.

  • Resultat:
   Ökad effektivitet för framtagande av rapporter och analyser.
  • Verktyg:
   SQL server och Qlik.
 • Case 02 – Värmländsk matvarukedja

  Utvecklare av beslutstödslösning för ekonomi och butiks uppföljning

  • Resultat:
   Finansiell uppföljning av butiker.
  • Verktyg:
   Qlik.
 • Case 01 – Nordisk mejerikoncern

  Utveckling av beslutstödslösning inom produktion, leverans och HR.

  • Resultat:
   Ökad effektivitet vid utlastning och produktion (uppföljning av svinn) samt analys av frånvaro och närvaro
  • Verktyg:
   SQL server och Excel.